Biorąc udział w szkoleniu w zakresie metody Dam Radę ! i Jestem z Ciebie dumny! należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki przyświeca Wam cel i jakie macie zamiary w przyszłości.
Szkolenie, ze względu na unikalną, ustaloną przez nas dla Polski z Autorem metody możliwość uczenia pracy, dostarczy Wam potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie obu metod.
Możecie używać ich w swojej pracy z dziećmi i rodzicami – jako Praktycy. Dla Waszej praktyki z pewnością wystarczy zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie, ale…

Ale możecie chcieć mieć prawo uczyć tej unikalnej metody pracy innych. Możecie bowiem, kończąc szkolenie Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny! stać się uprawnionymi trenerami w zakresie tych metod i mieć możliwość szkolenia następnych praktyków – możecie ukończyć szkolenie na poziomie Ambasadora/Trenera.
Do zdobycia tego tytułu, uhonorowanego specjalnym dyplomem fińskiego Instytutu Terapii Krótkoterminowej dr. Furmana oraz umieszczeniem na międzynarodowej liście internetowej Waszego nazwiska potrzebne jest jedynie ukończenie pełnego szkolenia – tj. poza 3 dniami nauki metody odbycie dodatkowo superwizji z nami i złożenie nam raportu z pracy z dziećmi i rodzicami poświadczającego Wasze umiejętności. To raptem 20 godzin więcej, które pozwolą Wam prowadzić szkolenia następnych osób w ramach zajęć afiliowanych przez CTK i otwierają możliwość posługiwania się tytułem Ambasadora. A co najważniejsze – również uczestnikom Waszych szkoleń otworzą drogę do zdobycia tytułu Ambasadora! A to może być także ważne dla nich.

A więc: czy chcesz po prostu nauczyć się metody pracy, czy chcesz myślisz też w perspektywie o szkoleniu innych?

Szkolenie Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny to program szkoleniowy prowadzący do uzyskania kompetencji niezbędnych do pomagania dzieciom i opiekunom.
Zależnie od zainteresowania uczestników, można odbyć je na dwóch, coraz bardziej pogłębionych poziomach:

Poziom Praktyk – szkolenie do certyfikatu Praktyka, przyznawanego na postawie uzyskanych uprawnień przez CTK. Celem szkolenia jest:
Całościowe poznanie unikalnej metody pracy z dziećmi, rodzicami/opiekunami, opartej na założeniach BSFT
Możliwość stosowania poznanych metod pracy w życiu zawodowym i rodzinnym
Poznanie konkretnych kroków i działań przydatnych w pracy z trudnościami emocjonalnymi i problemami z zachowaniem u dzieci
Poznanie procedury służącej rozwijaniu umiejętności dzieci do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami
Poznanie procedury służącej uczeniu rodziców/opiekunów jak wspierać dzieci w pracy nad rozwojem umiejętności do samodzielnego radzenia sobie
Zdobycie zdolności do budowania u dzieci systemu wsparcia dla zdobywania potrzebnych im umiejętności
Nauczenie się metody nagradzania dziecka za postępy w pozytywnych zmianach – na co dzień i po zakończeniu pracy
Uzyskanie możliwości stosowania poznanych metod pracy w życiu zawodowym i rodzinnym
Uzyskanie odpowiedzi na pytania (Jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany? Jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania? Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców? Jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy? Jak reagować na niepożądane zachowania?)
Certyfikat:
Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Praktyka Polskiego Instytutu Programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”. Uzyskanie tytułu Praktyka otwiera drogę do szkolenia do międzynarodowego certyfikatu Trenera (dawniej Ambasadora) obu metod, przyznawanego po rekomendacji CTK bezpośrednio przez Helsinki Brief Therapy Institute

Poziom Trener/Ambasador – celem szkolenia jest:
Sprawdzenie umiejętności dzielenia się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi obu metod z innymi profesjonalistami
Potwierdzenie posiadania przez uczestnika kompetencji pozwalających samodzielnie prowadzić szkolenia w zakresie programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”
Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego szkolenia do certyfikatu Praktyka. Na podstawie posiadania kompetencji trenerskich możliwe jest rekomendowanie absolwentów prowadzonych przez siebie szkoleń do certyfikatu Praktyka.
Certyfikat:
Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Ambasadora Polskiego Instytutu Programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.Tytuł uprawnia do wystąpienia o certyfikat Trenera Helsinki Brief Therapy Institute i wpis na listę trenerów rekomendowanych przez fiński instytut do prowadzenia szkoleń na arenie międzynarodowej.

Więcej
Wpisów

Przewiń do góry