Rekomendacje

Nasza

Współpraca międzynarodowa i rekomendacje

Naszą specyfiką jest ścisła współpraca z wybitnymi praktykami z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Jesteśmy członkami zarządu European Brief Therapy Association (EBTA) i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Jesteśmy współzałożycielami i członkami zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), należymy do European Association for Psychotherapy (EAP)Polskiej Rady Psychoterapii.Nasza praca szkoleniowa i terapeutyczna poddawana jest systematycznej superwizji przez John Henden Consultancy, Wielka Brytania oraz Solution-Land, Japonia, a także okresowym wizytom konsultacyjnym prowadzonym przez zapraszanych przez nas superwizorów zagranicznych.

Prowadzone przez nas szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na aspekt nauki umiejętności zawodowych i stosowania ich w praktyce.
Dzisiaj, umiejętności i wiedza muszą jednak być potwierdzone i zgodne z akceptowanymi systemami nauczania i certyfikacji. Dlatego, dołożyliśmy wszelkich starań, aby proponowane przez nas szkolenia były zgodne z kryteriami proponowanymi przez miarodajne organizacje, których celem jest dbanie o jakość szkoleń i standardy instytutów szkoleniowych.

Prowadzone przez nas szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na aspekt nauki umiejętności zawodowych i stosowania ich w praktyce.

Nasze szkolenia zostały uznane za odpowiadające standardom przez:

  • IASTI – International Allance of Solution-Focused Teaching Institutes, organizacji międzynarodowej zrzeszajacej instytucje szkolące w metodzie SFBT
  • Helsinki Brief Therapy Institute- organizację szkolącą w metodzie SFBT oraz jej aplikacji w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami/opiekunami
  • CCPC – Canadian Council of Professional Certification , rządowej agendy zajmującej się akredytacją i certyfikacją szkoleń w zakresie psychoterapii i pomagania ludziom
  • Polskiej Rady Psychoterapii- organizacji zrzeszającej znaczące towarzystwa psychoterapeutyczne w Polsce, twórców standardów szkoleniowych w zawodzie psychoterapeuty obowiązujących w Polsce w systemie służby zdrowia
  • Polskiej Federacji Psychoterapii – pierwszej w Polsce organizacji zrzeszającej towarzystwa i instytuty szkolące psychoterapeutów
  • PTPSR – Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, organizacji polskiej, która jako jedyna certyfikuje polskich psychoterapeutów w nurcie SFBT – jako część szkolenia do certyfikatu Psychoterapeuty

Nasz system szkoleń jest rekomendowany także przez Korzybski Institute International oraz posiada akredytacje Urzędu Pracy.

Przewiń do góry