Zespół Centrum

Nasz

Zespół Centrum Terapii Krótkoterminowej

Nasz zespół tworzą nasi bezpośredni współpracownicy oraz zapraszani do prowadzenia zajęć koledzy z różnych środowisk terapeutycznych
i różnych krajów.

Nasi specjaliści są wybitnymi praktykami, którzy przekazują swoje doświadczenia i warsztat wypracowany w codziennej pracy terapeutycznej.

Jesteśmy certyfikowani m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), European Association of Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute International, Helsinki Brief Therapy Institute, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Mariola Lelonkiewicz

superwizor
i psychoterapeuta

Psycholog kliniczny, superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, certyfikowany psychoterapeuta ECP European Association for Psychotherapy, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT oraz Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Specjalisty w Zakresie Zapobiegania Przemocy. Licencjonowana Terapeutka Terapii Krótkoterminowej Canadian Council for Professional Certification.
W latach 1990 - 1997 tworzyła i kierowała zespołem Ośrodka Terapii Odwykowej, pracującym w oparciu o program autorski dotyczący problematy uzależnień i problemów rodzin alkoholowych. Od 1997 jest niezależnym terapeutą, wykorzystującym podejście BSFT w psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.
Prowadzi warsztaty szkoleniowe, treningi umiejętności psychologicznych, a także superwizje zespołów i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień, zaburzeń zachowania i relacji.
Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia i konsultant merytoryczny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej EBTA. Współzałożycielka Centrum.

Jacek Lelonkiewicz

superwizor i psychoterapeuta

Doświadczony praktyk psychoterapii, trener i szkoleniowiec. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), European Association of Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute International oraz Helsinki Brief Therapy Institute.
Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Polska Federacja Psychoterapii), superwizor Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Korzybski Institute International).
Od 1986 aktywny jako szkoleniowiec – prowadzi szkolenia i superwizje w psychoterapii oraz coaching, treningi i warsztaty szkoleniowe w zakresie umiejętności miękkich dla biznesu. Od 1990 roku w swojej praktyce stosuje metodę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.
Swoje umiejętności zdobywał pod okiem twórców metody SFBT w Brief Family Therapy Center w Milwaukee, USA oraz liderów tego podejścia zrzeszonych w European Brief Thrapy Association. Jego zainteresowanie metodą SFBT zaowocowało wieloma prezentacjami, szkoleniami i warsztatami, w trakcie których popularyzował tę metodę w Polsce i za granicą. Wykształcił wielu polskich praktyków i trenerów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.
Wieloletni członek – a obecnie Prezydent – European Brief Therapy Association (EBTA), członek założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), European Association for Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), członek Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiej Rady Psychoterapii. W ramach wieloletniej współpracy z Radą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Radą ds. Rodziny przy Wojewodzie Łódzkim, współtworzył i realizował programy przeciwdziałania przemocy.
Współzałożyciel Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Iwona Czerwoniuk

psychoterapeuta i pedagog

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta BSFT. Ambasador metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.
Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Psychoterapii oraz Ośrodku Terapii Rodzin w Łodzi. W prywatnym gabinecie terapeutycznym prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin.
W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi warsztaty rozwojowe dla różnych grup zawodowych, szkolenia w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii i konsultacje szkoleniowe.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prezenter na konferencjach naukowych.

Aneta Koliczkowska

psychoterapeuta i psycholog

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, ambasador metod „Dam radę” i „Jestem z ciebie dumny” Bena Furmana.
Od kilkunastu lat zajmuje się pomocą psychologiczną, a od 2010 r. psychoterapią, zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, a także terapią małżeńską i rodzinną. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, depresją, w kryzysach życiowych oraz w stanie przewlekłego stresu. Ma także doświadczenie w terapii osób z zaburzeniami osobowości, natręctwami i ChAD. Pomoc dzieciom i młodzieży obejmuje takie obszary jak: zaburzenia emocjonalne i zachowania, konflikty rówieśnicze, budowanie prawidłowej samooceny oraz radzenie sobie z trudnościami. Prowadzi także poradnictwo dla rodziców w oparciu o nurt rodzicielstwa bliskości.
Doświadczenia zawodowe zdobywała, pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym w wydziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej), Domach Dziecka oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadziła ponadto szkolenia z zakresu kompetencji miękkich dla dorosłych. Jest współtwórcą autorskiego programu zajęć psychoedukacyjnych „Mała Akademia” dla dzieci ze szkół podstawowych.

Mariusz Wilk

terapeuta SFBT
i trener

Terapeuta krótkoterminowy, pedagog, specjalista w zakresie przemocy domowej.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy, warsztaty umiejętnego pomagania, konsultacje i superwizje dla streetworkerów, pracowników socjalnych i innych. Pracuje również w obszarach związanych z biznesem, prowadząc konsultacje indywidualne oraz szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, zarządzania stresem, budowania zespołu. Od 2010 kieruje Centrum Treningu Umiejętności Społecznych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku.
W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi treningi rozwojowe oraz interpersonalne w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii.
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), prezenter konferencji naukowych Towarzystwa. Członek Gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Współautor i autor poradników, podręczników i artykułów profesjonalnych (wydawanych m.in. przez wydawnictwa Wolters Kluwer i dr Joseph Raabe).

Beata Bednarek

psychoterapeuta i psychopedagog

Psychoterapeuta, psychopedagog i trener umiejętności miękkich. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), terapeuta w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT i Ambasador Helsinki Brief Therapy Institute w zakresie metod „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”. Posiada tytuł specjalisty terapii pedagogicznej w obszarze pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT, wykorzystuje także elementy technik uważności.
W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi warsztaty w zakresie podwyższania umiejętności i kompetencji rodzicielskich, umacniania więzi z dzieckiem i wspierania w procesie wychowawczym w ramach programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), prezentujący swoje doświadczenia praktyczne na corocznych konferencjach Towarzystwa.

Osoby w stałej współpracy w zakresie edukacji:

 1. prof. Witold Glinkowski – filozof, wykładowca UŁ
 2. Olga Haller – superwizor i  psychoterapeuta Gestalt, psycholog
 3. Marzenna Kucińska – superwizor psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psycholog
 4. dr Joanna Łuczak – prawnik, wykładowca UŁ
 5. dr Katarzyna Pasierbiak – psychoterapeuta, psycholog
 6. dr Krzysztof Pękala – psychoterapeuta, psycholog
 7. Grażyna Płachcińska – trener PTP, psycholog
 8. Paweł Polnik – psychoterapeuta
 9. dr Leszek Putyński – psycholog, wykładowca UŁ
 10. Danuta Suchecka-Zejden – superwizor psychoterapii systemowej, psycholog
 11. prof. Waldemar Świętochowski – psycholog, wykładowca UŁ
 12. Mariusz Wilk – trener i terapeuta SFBT

Osoby w stałej współpracy z EBTA (European Brief Therapy  Association):

 1. Marie Christine Cabie – lek. psychiatra, superwizor i terapeuta SFBT (Francja)
 2. dr Ben Furman – lek.psychiatra, trener i terapeuta SFBT, autor metody Kids Skills (Finlandia)
 3. John Henden – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Wielka Brytania)
 4. dr Frederike Jacob – superwizor i terapeuta SFBT (Wielka Brytania)
 5. Brigitte Lavoie – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Kanada)
 6. Geert Lefevere – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Belgia)
 7.  dr Guy Shennan – trener i terapeuta SFBT, dr filozofii (Wielka Brytania)
 8. Peter Sundman – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Finlandia)
 9. John Wheeler – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Wielka Brytania)
 10. dr Manfred Vogt – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Niemcy)

 

 

 

 

W naszych cyklach szkoleniowych uczyli mistrzowie:

Insoo Kim Berg i Steve de Shazer

oraz znakomici szkoleniowcy i specjaliści
z Europy Zachodniej, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Izraela:

 • Brian Cade – Wielka Brytania
 • Mellisa Darmody – Irlandia
 • prof. Peter DeJong – USA
 • Helene Dellucci – Francja
 • Yvonne Dolan – USA
 • Evan George – Wielka Brytania
 • Michael Hjerth – Szwecja
 • dr Luc Isabeart – Belgia
 • Chris Iveson – Wielka Brytania
 • Aryeh Keshet-Baksht – Izrael
 • dr Josee Lamarre – Kanada
 • dr Alaisdair Macdonald – Wielka Brytania
 • Kerstin Mahlberg – Szwecja
 • prof. Gale Miller – USA
 • dr Scott Miller – USA
 • Harry Norman – Wielka Brytania
 • Plamen Panayotov – Bułgaria
 • Harvey Ratner – Wielka Brytania
 • prof. Wendel A. Ray – USA
 • Janine Ross – Wielka Brytania
 • Christina Saunders – Wielka Brytania
 • Gudrun Sickinger – Niemcy
 • dr Therese Steiner – Szwajcaria
 • dr Ferdinand Wolf – Austria

 

 

Przewiń do góry