Polski Instytut Kids` Skills

Nasze

Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi

Jest jednym z kilku na świecie krajowych instytutów Programów Kids` Skills („Dam Radę!”) i I am Proud of You („Jestem z Ciebie Dumny!”)
– jedynym przedstawicielem w Polsce Helsinki Brief Therapy Institute dr Bena Furmana .

Program Dam Radę! stworzony został w Finlandii przez dr Bena Furmana oraz jego współpracowników z Helsinki Brief Therapy Institute. Jego powstanie było rezultatem wieloletnich doświadczeń w pracy z rodzicami i dziećmi oraz praktyki szkoleniowej i superwizyjnej, dotyczącej pracy nauczycieli, pedagogów i opiekunów w Finlandii.

Program „Dam Radę!” szybko okazał się niezwykle skutecznym narzędziem pomagania, możliwym do zastosowania już po krótkim czasie szkolenia – zarówno przez przygotowanych profesjonalistów, jak i inne osoby (opiekunów, rodziców, etc.).

Dzięki prostej strukturze i elastyczności metoda stała się atrakcyjnym sposobem interweniowania w sytuacjach, gdy osoby dorosłe towarzyszące dzieciom zauważały występowanie problemów: emocjonalnych, w zachowaniu, w relacjach, etc. u dzieci.

Szkolenia w zakresie tej metody zaczęły cieszyć się dużą popularnością nie tylko w Finlandii, ale i poza jej granicami. Dało to asumpt do stworzenia przez dr Furmana ustrukturalizowanego schematu szkolenia i certyfikowania w metodzie „Dam Radę!”. Metoda ta okazała się znakomitym narzędziem dla osób nie prowadzących terapii, a zobowiązanych do zajmowania się dziećmi oraz zapewniania im opieki i wsparcia (np. poprzez pracę w szkole).

Szybko okazało się, że skuteczność programu może zostać wzmocniona poprzez wprowadzenie warsztatu pracy z rodzicami. Te działania zaowocowały powstaniem metody „Jestem z Ciebie dumny!” – krótkiego szkolenia dla rodziców i opiekunów, pomagającego im zrozumieć działanie Programu „Dam Radę!” i świadomie wspierać jego skuteczność.

W związku z wieloletnią współpracą pomiędzy terapeutami krótkoterminowymi CTK w Łodzi 
i Fińskim Instytutem Terapii Krótkoterminowej,
dr Furman zdecydował o przyznaniu CTK licencji na reprezentowanie metody w Polsce, szkolenie i superwizowanie szkoleń na terenie Polski. Postanowił także, że jako pierwsi na świecie, będziemy mieli możliwość uczyć obu tych metod jednocześnie (w ramach jednego szkolenia przygotowującego).

                        !!! ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO NOWEJ EDYCJI SZKOLENIA Z METOD „DAM RADĘ!” I „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!”

Ambasador Kids` Skills

 

 

czym jest

Tytuł Ambasadora Kids` Skills

Polski Instytut Metody Kids Skills jest jedyną w Polsce placówką odpowiedzialną i upoważnioną przez Autora metody do szkolenia
i rekomendowania do certyfikacji przez Helsinki Brief Therapy Institute osób, które chciałyby uzyskać kompetencje do szkolenia w zakresie obu metod pracy – zapraszamy do poczytania w blogu: Praktyk czy Ambasador?

Obydwie metody objęte są zastrzeżeniem znaku własności intelektualnej zgłoszonym przez Instytut Terapii Krótkoterminowej
w Helsinkach.

Tytuł Ambasadora Kids` Skills uprawnia do wystąpienia o certyfikat Trenera Helsinki Brief Therapy Institute i wpis na listę trenerów rekomendowanych przez fiński instytut do prowadzenia szkoleń na arenie międzynarodowej.

Zostań Ambasadorem Kids` Skills!

 

 

Kroki umożliwiające nadanie tytułu Ambasadora i wpisanie na listę Ambasadorów Instytutu w Helsinkach:

  1. Polski Instytut Metod Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny! Po zakończeniu szkolenia superwizyjnego II stopnia wysyła do Instytutu
   w Helsinkach, informację o osobach, które ukończyły to szkolenie.
  2. Instytut w Helsinkach przygotowuje i wysyła do osób faktury ze wskazaniem konta, na które należy zapłacić opłatę rejestracyjną w wysokości  50 Euro.
  3. Po otrzymaniu wpłaty Instytut Helsiński wpisuje imię, nazwisko oraz adres mailowy Ambasadora na międzynarodową listę Ambasadorów, dostępną na stronie http://www.kidsskills.org. Przesyła do Polskiego Instytutu informacje o dokonaniu wpłaty.
  4. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty Polski Instytut wysyła do Państwa certyfikat Ambasadora metod „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!”, upoważniający do prowadzenia szkolenia dla profesjonalistów zakresie obydwu metod.

 

 

 

Przewiń do góry