Jaką szkołę wybrać?

wybór

Dla kogo szkoła psychoterapii?

Kto powinien postawić sobie takie pytanie?

Pytanie o wybór szkoły psychoterapii dotyczy wyłącznie osób, które chcą prowadzić psychoterapię. Istnieją bowiem inne formy pomagania, jak doradztwo, konsultacje psychologiczne czy pedagogiczne, diagnostyka, interwencja kryzysowa, coaching, etc.
Oznacza to, że chciałbyś/abyś w przyszłości zajmować się wyspecjalizowaną metodą pomagania ludziom w przechodzeniu od problemów do satysfakcjonującego życia.

Jeśli więc zamierzasz być psychoterapeutą, przemyśl następujące kwestie:

 • Istnieje wiele modalności psychoterapeutycznych i jeszcze więcej podejść do pracy 
w psychoterapii. Badania naukowe dotyczące efektywności psychoterapii jasno pokazują, że nie można wskazać jednego, najbardziej skutecznego podejścia. 
To terapeuta – posługując się wybraną metodą terapii – okazuje się być skuteczny 
i pomaga klientom. Nikt nie jest w stanie pomagać dobrze i skutecznie nie będąc 
„w swojej skórze”. Pytanie o wybór szkoły psychoterapii to pytanie o to, jaki rodzaj pomagania jest najbliższy terapeucie, jakim człowiekiem chce być w kontakcie 
z ludzkim cierpieniem. A zatem: czy lepiej czujesz się wpływając na decyzję klientów na temat tego, co mają zrobić ze swoim życiem, czy też wspierając ich rozwój i ciesząc się z ich osiągnięć? Czy wolisz dostarczać innym wyjaśnień ich zachowania, czy zależy ci raczej na tym, aby sami odkrywali i kreowali prawdę o sobie? Jeśli chcesz to odkryć – porozmawiaj z ludźmi, którzy prowadzą szkołę psychoterapii, 
a jeszcze lepiej zapisz się na kurs wprowadzający do określonego podejścia, 
żeby poznać metodę pracy i zobaczyć, jak się w niej czujesz.

 • Kształcenie psychoterapeutów nie jest sformalizowane przez państwo, ale nadzór merytoryczny sprawują nad nimi stowarzyszenia psychoterapeutyczne, skupione w Polskiej Radzie Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Europejskim Towarzystwie Psychoterapii (EAP). Każda szkoła psychoterapii, która jest rekomendowana (rozpoznawana) przez organizację zrzeszającą psychoterapeutów, będącą członkiem np. Polskiej Rady Psychoterapii lub Polskiej Federacji Psychoterapii, spełnia wymagania stawiane przez polskie przepisy. 

 • Nie trzeba znać wszystkich podejść psychoterapeutycznych, aby dobrze pomagać. Wystarczy nauczyć się dobrze jednej metody pomagania, choć wymóg poznania przynajmniej dwóch innych podejść uczy nas szerszego spojrzenia i otwartości 
na tradycje innych szkół psychoterapii. Uczymy się od siebie nawzajem.

 • Co zatem zmienia fakt posiadania certyfikacji? W chwili obecnej jest pożądany 
i pozwala na zatrudnienie w instytucjach świadczących usługi zdrowotne – tych wszystkich, które kładą nacisk na profesjonalizm prowadzonej psychoterapii. Certyfikat Psychoterapeuty jest także poświadczeniem kompetencji zawodowych poszukiwanym przez wielu klientów, którzy chcą być pewni, że otrzymają odpowiednią pomoc. 


Dobra szkoła psychoterapii to szkoła prowadzona przez ludzi, którzy są doświadczonymi psychoterapeutami i superwizorami.

 • Wiele osób rozważających rozpoczęcie szkolenia w psychoterapii zastanawia się nad tym, czy potrzebują takiego wysiłku dla zrealizowania swoich celów. Szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty, niezależnie od tego, jakiej metody dotyczy, 
wymagać będzie kilku lat uczestniczenia w zajęciach, udziału w pracy grupowej, czytania literatury i poddawania swojej własnej pracy oglądowi ze strony bardziej zaawansowanych profesjonalistów – superwizorów. Warto przemyśleć czy jesteś gotowy na kilka lat intensywnej nauki i rozwoju osobistego, by na koniec przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego. 

  W trakcie szkoły psychoterapii konieczne będzie prowadzenie praktyki – pracy 
z ludźmi w relacji pomagania. Po drugim roku szkolenia będziesz już mógł/a prowadzić psychoterapię – ze wsparciem superwizora. To wymóg, który nie 
pozwala traktować takiej nauki jak kolejnych studiów podyplomowych, 
bezpiecznych w zaciszu jakiejś uczelni. Będziesz brać odpowiedzialność 
za pomoc, jaką będziesz świadczyć innym – a nie tylko teoretycznie rozważać możliwości. 

 • Szkolenie i wszystkie jego części oraz min. 4-letni czas uczestnictwa w grupie szkoleniowej, mogą spowodować, że spotkasz się ze swoimi ograniczeniami 
lub po prostu z tym, czym lubi nas zaskakiwać życie – trudnościami dnia codziennego. Warto sprawdzić czy w cenie szkolenia mieści się wymagana ilość godzin superwizji i indywidualna opieka mentora wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego. Dobre szkolenie zaoferuje uczestnikowi pomoc superwizyjną, 
ale też mentoring, prowadzony przez członków zespołu szkolącego, którzy udzielą wsparcia i wskażą dalszą drogę. Najlepiej, jeśli zrobią to w oparciu o własne doświadczenia uczestnictwa w szkole psychoterapii – będą wtedy wiedzieli, czym 
są napotykane trudności i jak je pokonać. 

 • Aby zostać dobrym psychoterapeutą należy też wziąć pod uwagę konieczność własnej psychoterapii. Każdy z nas ma swoje sprawy do załatwienia, a wymogiem jest tu min. 100 godzin.

 • Do podjęcia szkolenia niezbędne jest posiadanie wykształcenia ułatwiającego zbudowanie kompetencji – nie da się nauczyć wszystkiego w ciągu 4-5 lat. Dlatego 
do szkolenia przystępować mogą osoby, które ukończyły studia magisterskie w zakresie psychologii, pedagogiki, medycyny lub nauk społecznych. Podobnie 
w ramach szkolenia niezbędne jest odwoływanie się do doświadczenia klinicznego uczestników – dlatego psychoterapeutami mogą zostać osoby, które odbyły staż kliniczny lub mają możliwość takiego doświadczenia (min. 360 godzin).

 • Nie wszystkie szkolenia zawierają w swoim programie wszystkie wymagane elementy. Warto spojrzeć na to, czy szkolenie spełnia wymogi szerszych organizacji zawodowych – patrz punkt 2. 

 • Dobra szkoła psychoterapii to szkoła prowadzona przez ludzi, którzy są doświadczonymi psychoterapeutami i superwizorami, których kompetencje potwierdzone są certyfikatami odpowiednich towarzystw polskich lub/i zagranicznych.

 • Czy chcemy zaprosić do naszej szkoły, do Studium Profesjonalnej Psychoterapii? Oczywiście! Ale prosimy: przeczytaj to raz jeszcze… i nie wahaj się skontaktować 
z nami, aby zadać ważne dla Ciebie pytania (sekretariat: centrum@centrumtk.com)
Przewiń do góry