Certyfikat

Szkoła psychoterapii

Certyfikat Psychoterapeuty

Ukończenie szkolenia prowadzonego przez Centrum w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii oznacza pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć kursowych wymaganych w trakcie szkolenia oraz otrzymanie pozytywnej oceny dotyczącej swojej kwalifikacji do zawodu psychoterapeuty ze strony Zespołu Szkoleniowego Studium.

Dokumentem potwierdzającym takie kwalifikacje jest pozytywna Rekomendacja Superwizora, która może zostać przyznana na wniosek uczestnika szkolenia po jego zakończeniu.

Osoba, która otrzymuje takie podsumowanie swojej nauki i praktyki w Studium, może wystąpić o przyznanie Certyfikatu psychoterapeuty, zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi.

Certyfikat Psychoterapeuty jest dokumentem potwierdzającym nie tylko udział w szkoleniu lub rozszerzenie wiedzy, ale również posiadane przez okaziciela umiejętności do prowadzenia kwalifikowanej psychoterapii.
Certyfikat jest dokumentem uznawanym na terenie Polski przez instytucje zatrudniające psychoterapeutów oraz instytucje świadczące tego rodzaju usługi zdrowotne i rozwojowe. Certyfikat jest najwyższym rangą dokumentem opisującym umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii oraz pomagania.
Certyfikat przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikacyjnego przez absolwenta Studium.

Przewiń do góry