Szkoła ABC - Terapeuta

czym jest

Szkolenie Terapeuta SFBT/TSR

Proponowane przez nas szkolenie jest kolejnym etapem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z naszą ideą systemu małych kroków w karierze.
Realizowane jest w formie praktycznych warsztatów uczących stosowania modelu SFBT w pracy terapeutycznej z różnymi grupami klientów i radzenia sobie z „trudnymi przypadkami”.
W naszym systemie szkoleniowym określamy to szkolenie jako poziom B lub zaawansowane.


Co daje szkolenie?
Proponowane przez nas szkolenie oferuje możliwość:

 • zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje uczestnika – certyfikatu Terapeuty Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT, zgodnego z systemem International Alliance of Solution-Focused Training Institutes
 • Pogłębienia wiedzy i umiejętności w drodze do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty, zgodnie z wymaganiami zawodowymi obowiązującymi w Polsce
 • Zdobycia zaawansowanej znajomości metody SFBT na poziomie teoretycznym i praktycznym
 • Nauki praktycznego zastosowania metody w różnych obszarach tematycznych (np. terapia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, terapia dzieci i młodzieży, par i rodzin, zaburzeń odżywiania, uzależnień, praca z grupą i klientem „przymusowym”), zgodnie z zakresem proponowanych przez nas i wybranych przez uczestnika zajęć
 • Nauczenia się i zdobycia biegłości w prowadzeniu samodzielnej pracy terapeutycznej w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu SFBT
 • Zwiększenia kompetencji własnych terapeuty, przydatnych w pracy z różnymi grupami klientów i „trudnymi przypadkami”
 • Poznania technik specyficznych dla danego obszaru tematycznego
 • Wymiany doświadczeń i poznania systemów pracy terapeutycznej w innych krajach europejskich
 • Pozwala zaliczyć część zajęć praktycznych z zakresu Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i przejść prostszą drogą przez szkolenie do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Centrum Terapii Krótkoterminowej
 • Pozwala kontynuować szkolenie w zakresie SFBT osobom, które nie są jeszcze pewne swoich możliwości przestąpienia do szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty i pragną wcześniej umocnić swoje umiejętności oraz rozważyć decyzję o dalszej drodze kariery zawodowej

Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Terapeuty Krótkoterminowego oraz certyfikatu w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT,

Certyfikat:

Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Terapeuty Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT potwierdzonego certyfikatem w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT, przyznawanego przez Centrum Terapii Krótkoterminowej, zgodnie z systemem szkoleniowym International Alliance of Solution-Focused Training Institutes.

Kogo zapraszamy na to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • specjalistów świadczących pomoc psychologiczną w różnych obszarach (służbie zdrowia, oświacie, interwencji kryzysowej, pomocy społecznej),
  którzy chcą uzyskać kompetencje terapeuty w podejściu Krótkoterminowym Skoncentrowanym na Rozwiązaniu
 • osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy oraz poznać specyficzne zastosowania metody SFBT.
 • osób, które prowadzą bieżącą praktykę w kontakcie z klientem
 • absolwentów szkolenia ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prowadzonego przez CTK

Wymagania:

 • Ukończony Poziom A (inne szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu mogą być uznane po uzupełnieniu różnic programowych, poprzez odbycie dwudniowej superwizji grupowej na Poziomie Zaawansowanym B, z aktywnym udziałem, polegającym na prezentacji własnej pracy terapeutycznej w modelu SF)

Harmonogram szkolenia

Szkolenie zawiera 13 zjazdów szkoleniowych (w tym 10 dwudniowych warsztatów tematycznych i 3 dwudniowe superwizje) realizowane na przestrzeni ok.2,5 roku.
 Praca w grupie 20+ osób w oparciu o wiedzę i doświadczenia praktyczne specjalistów stosujących model SFBT w różnych obszarach tematycznych (np. Terapia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, terapia dzieci i młodzieży, par i rodzin, zaburzeń odżywiania, uzależnień, etc.).

Informacje dodatkowe:

 • Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych warsztatach tematycznych z Poziomu B na zasadach „wolnego strzelca” (bez konieczności ukończenia Poziomu A oraz bez konieczności uczestnictwa w pełnym programie szkolenia Poziomu B)
 • Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania trybu i czasu odbycia 10 warsztatów tematycznych i 3 superwizji niezbędnych do ukończenia szkolenia

Zespół szkoleniowy
Szkolenie prowadzone jest przez superwizorów Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association EBTA i Solution Focused Brief Therapy Association SFBTA.

Program szkolenia

Co roku budujemy program szkolenia na rok następny.

Program na każdy rok zawiera 4 warsztaty i superwizję. Zawartość i układ terminów proponowanych szkoleń związana jest z dostępnością i planami szkoleniowymi naszych Gości – kolegów z innych krajów

Zapraszamy!

Program szkolenia zaawansowanego na rok 2023:

Przewiń do góry