Program

Metoda

Program Studium Profesjonalnej Psychoterapii

Program Studium Profesjonalnej Psychoterapii oparty jest na założeniu dostarczenia w trakcie nauki w Studium możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności poszerzających zdolność uczestnika do prowadzenia profesjonalnej psychoterapii, opartej na zasadach i dokonaniach współczesnej wiedzy i praktyki. Forma i zawartość treściowa Studium dostosowana jest do koniecznych wymagań formalnych, uzgodnionych w ramach prac nad standardami zawodu psychoterapeuty przez polskie organizacje i ośrodki szkoleniowe, w których mieliśmy okazje uczestniczyć

Szkolenie zawiera 1400 godzin, na które składają się:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie umiejętności i metod psychoterapeutycznych – łącznie 640 godzin

Zajęcia teoretyczna

 • Diagnoza zaburzeń ICD i DSM
 • Wskazania i konsekwencje farmakoterapii w postępowaniu psychoterapeutycznym
 • Diagnoza psychopatologiczna w psychoterapii – użyteczność i ograniczenia
 • Zagadnienia rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Prawne i organizacyjne uwarunkowania zawodu i praktyki psychoterapeutycznej
 • Diagnoza w psychoterapii – podejście głównych szkół psychoterapeutycznych
 • Teoretyczne podstawy praktyki SFBT
 • Przegląd aktualnych badań dotyczących skuteczności terapii SFBT

Zajęcia teoretyczno-seminaryjne

 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii
 • Analiza procesu terapeutycznego i ocena postępów terapii
 • Filozofie psychoterapii
 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania pojęcia zdrowia psychicznego i psychoterapii
 • Terapia małżeńska – Jesteśmy jedną wielką rodziną
 • Psychoterapia grupowa – prowadzenie i ko-terapia
 • Psychoterapia w chorobach somatycznych
 • Szkoły i rozwój terapii krótkoterminowych
 • Psychoterapia rodzin i dzieci
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia w zaburzeniach zdrowia psychicznego
 • Czynniki leczące w psychoterapii
 • Cechy postawy terapeuty, pomocne w budowaniu relacji terapeutycznej
 • Psychoterapia behawioralno-poznawcza
 • Psychoterapia humanistyczna – Gestalt
 • Psychoterapia systemowa

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe

 • Język w psychoterapii
 • Praca z ciałem – teorie i techniki
 • Podstawowe techniki terapeutyczne
 • Psychoterapia grupowa
 • Zagadnienia kontraktu i kontaktu w psychoterapii
 • Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu SFBT
 • Psychoterapia małżeństw i par
 • Psychoterapia rodzinna i małych dzieci
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia w zaburzeniach zdrowia psychicznego
 • Czynniki leczące w psychoterapii
 • Jak przygotować opis przypadku. Analiza przebiegu procesu terapii i nagranie sesji terapeutycznej
 • Psychoterapia zaburzeń kompulsywno-lękowych i zaburzeń jedzenia
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia w depresji i samobójstwach
 • Psychoterapia traumy i PTSD
 

Własne doświadczenie psychoterapeutyczne- łącznie 150 godzin

 • Konsultacje procesu szkoleniowego i rozwoju własnego 10 godzin
 • Trening interpersonalny 50 godzin
 • Terapia Gestalt (zajęcia treningowe) 30 godzin
 • Terapia behawioralno-poznawcza (zajęcia treningowe – asertywność) 30 godzin
 • Terapia systemowa (zajęcia treningowe – genogram) 30 godzin

Terapia własna- indywidualna/grupowa 100 godzin

Staż kliniczny w placówce ochrony zdrowia psychicznego- łącznie 360 godzin

Superwizja – łącznie 150 godzin, w tym

 • Superwizja indywidualna 22 godzin
 • Superwizja grupowa 128 godzin
Przewiń do góry