Zespół Centrum

Nasz

Zespół Centrum Terapii Krótkoterminowej

Nasz zespół tworzą nasi bezpośredni współpracownicy oraz zapraszani do prowadzenia zajęć koledzy z różnych środowisk terapeutycznych
i różnych krajów.

Nasi specjaliści są wybitnymi praktykami, którzy przekazują swoje doświadczenia i warsztat wypracowany w codziennej pracy terapeutycznej.

Jesteśmy certyfikowani m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), European Association of Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute International, Helsinki Brief Therapy Institute, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Mariola Lelonkiewicz

superwizor
i psychoterapeuta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Polskiej Federacji Psychoterapii, European Association for Psychotherapy
i Korzybski Institute International, trener licencjonowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT oraz Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Specjalisty w Zakresie Zapobiegania Przemocy.
Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała w placówkach terapii uzależnień i terapii rodzin w ramach służby zdrowia i organizacji pozarządowych. Od 1997 jest niezależnym terapeutą, wykorzystującym podejście SFBT w psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Współzałożycielka Centrum, jako dyrektor do spraw merytorycznych kieruje szkoleniami w Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT na wszystkich poziomach zaawansowania, w tym od 2010 r., 4-letnią szkołą psychoterapii (do certyfikatu psychoterapeuty, uznawanego przez NFZ).

Tworzy międzynarodowy zespół szkolący, zapraszając corocznie wybitnych liderów podejścia SFBT do prowadzenia warsztatów na poziomie zaawansowanym. Prowadzi Instytut Szkoleniowy Kids' Skills Bena Furmana w zakresie programów do pracy z dziećmi i młodzieżą - "Dam Radę", "Jestem z Ciebie Dumny", "Mission Possible". Superwizuje pracę wyszkolonych Praktyków "Kids' Skills" i "Mission Possible" i rekomenduje ich na Ambasadorów obydwu metod.

Aktywny członek i prezenter Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej EBTA oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, w którym uczestniczy w pracach Rady Merytorycznej (zespołu superwizorów).

Jacek Lelonkiewicz

superwizor
i psychoterapeuta

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (certyfikaty European Association of Psychotherapy, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Polskiej Federacji Psychoterapii), superwizor Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Korzybski Institute International).

Odbył staż szkoleniowy u twórców metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT (Brief Family Therapy Center w Milwaukee, USA) I. K. Berg i S. De Shazera oraz brał udział w licznych szkoleniach liderów tego podejścia, zrzeszonych w European Brief Therapy Association (EBTA). Od 1990 roku stosuje w swojej pracy metodę SFBT, którą rozpropagował w Polsce i poza granicami. Wykształcił wielu polskich psychoterapeutów, superwizorów i praktyków Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.
Od 1994 członek European Brief Therapy Association. Wieloletni członek Zarządu i Prezydent EBTA, członek założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), European Association for Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), przez lata także członek Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiej Rady Psychoterapii.
Współzałożyciel Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Lider merytoryczny Studium Profesjonalnej Psychoterapii - pierwszej
w Polsce 4-letniej szkoły psychoterapii w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Doświadczony praktyk, trener i szkoleniowiec. Od ponad 30 lat prowadzi psychoterapię, szkolenia i superwizje w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Na forum Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej EBTA, wyróżniony nagrodą Distinguished Contributions to Solution Focused Thinking.

Aneta Koliczkowska

psychoterapeuta
i psycholog

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, ambasador metod „Dam Radę” i „Jestem
z Ciebie Dumny” Bena Furmana.
Od kilkunastu lat zajmuje się pomocą psychologiczną, a od 2010 r. psychoterapią, zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, a także terapią par i rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami
z depresją, zaburzeniami nastroju,
w kryzysach życiowych oraz w stanie przewlekłego stresu. Pomoc dzieciom
i młodzieży obejmuje takie obszary jak: zaburzenia emocjonalne i zachowania, konflikty rówieśnicze, budowanie prawidłowej samooceny oraz radzenie sobie z trudnościami. Prowadzi także poradnictwo dla rodziców w oparciu o nurt rodzicielstwa bliskości.

W Centrum Terapii Krótkoterminowej
w Łodzi prowadzi zajęcia szkoleniowe
i konsultacje (mentoring) dla uczestników Studium Profesjonalnej Psychoterapii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prezenter na konferencjach naukowych.

Mariusz Wilk

terapeuta SFBT
i trener

Terapeuta krótkoterminowy i trener SFBT.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy, warsztaty umiejętnego pomagania, konsultacje i superwizje dla streetworkerów, pracowników socjalnych
i innych. Pracuje również w obszarach związanych z biznesem, prowadząc konsultacje indywidualne oraz szkolenia
w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, zarządzania stresem, budowania zespołu.
W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi treningi rozwojowe oraz interpersonalne w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii oraz szkolenia z zakresu "ABC Terapii Krótkoterminowej - poziom A".
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), prezenter konferencji naukowych Towarzystwa. Członek Gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Współautor i autor poradników, podręczników i artykułów profesjonalnych (wydawanych m.in. przez wydawnictwa Wolters Kluwer i dr Joseph Raabe).

Iwona Czerwoniuk

psychoterapeuta
i superwizor sfbt

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SFBT. Ambasador metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.
Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Psychoterapii oraz Ośrodku Terapii Rodzin w Łodzi.
W prywatnym gabinecie terapeutycznym prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin.
W Centrum Terapii Krótkoterminowej
w Łodzi prowadzi warsztaty rozwojowe dla różnych grup zawodowych, program Kids' Skills oraz szkolenia w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prezenter na konferencjach naukowych.

Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak

psychoterapeuta, psycholog, dr nauk
o zdrowiu

Certyfikowany psychoterapeuta SFBT, specjalista psychoterapii uzależnień. Dydaktyk i kierownik merytoryczny Studium Terapii Uzależnień.

W praktyce psychoterapeutycznej zajmuje się pomaganiem osobom z problemami uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych - zarówno w modelu abstynencyjnym, jak i w programach ograniczania picia. Prowadzi psychoterapię w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu SFBT dla osób obciążonych rodzinnie różnymi uzależnieniami oraz dorosłych dzieci alkoholików - DDA. Interesuje się rozwojem osobistym
i seksualnym, pracując z klientami
z hiperseksualnością, a także dokonującymi korekty płci. Dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem podczas warsztatów szkoleniowych „Jak rozmawiać o seksie?”.

W ramach Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi szkolenia i konsultacje (mentoring) dla uczestników Studium Profesjonalnej Psychoterapii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prezenter na konferencjach naukowych.

Krzysztof Pękala

psychoterapeuta, psycholog, dr nauk
o zdrowiu

Certyfikowany psychoterapeuta SFBT
i dr Nauk o Zdrowiu. Łączy pracę naukową
w Zakładzie Psychologii Lekarskiej UM
w Łodzi z  praktyką psychoterapeutyczną
w prywatnej poradni zdrowia psychicznego. Prowadzi psychoterapię w oparciu o model Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT z klientami z różnymi problemami psychicznymi. Ponadto zajmuje się pomocą psychologiczną
w długoterminowej opiece paliatywnej dla dzieci i dorosłych.

Jako trener umiejętności psychologicznych I stopnia, prowadzi szkolenia dla biznesu
i w ramach projektów naukowo-wdrożeniowych. W ramach Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi szkolenia w Studium Profesjonalnej Psychoterapii oraz szkoły "ABC Terapii Krótkoterminowej - poziom A".
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prezenter na konferencjach naukowych - autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych związanych
z psychoterapią oraz psychologią w tym
w Biuletynie PTPSR. Działa w sekcji naukowej i etyki badań Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Beata Bednarek

psychoterapeuta
i psychopedagog

Psychoterapeuta, psychopedagog i trener umiejętności miękkich. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), terapeuta w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT i Ambasador Helsinki Brief Therapy Institute w zakresie metod „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”. Posiada tytuł specjalisty terapii pedagogicznej w obszarze pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT, wykorzystuje także elementy technik uważności.
W Centrum Terapii Krótkoterminowej
w Łodzi prowadzi warsztaty w zakresie podwyższania umiejętności i kompetencji rodzicielskich, umacniania więzi z dzieckiem i wspierania w procesie wychowawczym
w ramach programów „Dam Radę”
i „Jestem z Ciebie Dumny” oraz Studium Profesjonalnej Psychoterapii.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), prezentujący swoje doświadczenia praktyczne na corocznych konferencjach Towarzystwa.

Osoby w stałej współpracy w zakresie edukacji:

 1. prof. Witold Glinkowski – filozof, wykładowca UŁ
 2. Olga Haller – superwizor i  psychoterapeuta Gestalt, psycholog
 3. Marzenna Kucińska – superwizor psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psycholog
 4. dr Joanna Łuczak – prawnik, wykładowca UŁ
 5. Grażyna Płachcińska – trener PTP, psycholog
 6. Paweł Polnik – psychoterapeuta
 7. dr Leszek Putyński – psycholog, wykładowca UŁ
 8. Marta Porwan – psychoterapeuta systemowy, superwizor WTTS
 9. prof. Waldemar Świętochowski – psycholog, wykładowca UŁ
 10. Mariusz Wilk – trener i terapeuta SFBT

Osoby w stałej współpracy z EBTA (European Brief Therapy  Association):

 1. Marie Christine Cabie – lek. psychiatra, superwizor i terapeuta SFBT (Francja)
 2. dr Ben Furman – lek.psychiatra, trener i terapeuta SFBT, autor metody Kids Skills (Finlandia)
 3. John Henden – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Wielka Brytania)
 4. dr Frederike Jacob – superwizor i terapeuta SFBT (Wielka Brytania)
 5. Brigitte Lavoie – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Kanada)
 6. Geert Lefevere – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Belgia)
 7.  dr Guy Shennan – trener i terapeuta SFBT, dr filozofii (Wielka Brytania)
 8. Peter Sundman – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Finlandia)
 9. John Wheeler – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Wielka Brytania)
 10. dr Manfred Vogt – superwizor, trener i terapeuta SFBT (Niemcy)

W naszych cyklach szkoleniowych uczyli mistrzowie:

Insoo Kim Berg i Steve de Shazer

oraz znakomici szkoleniowcy i specjaliści
z Europy Zachodniej, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Izraela:

 • Brian Cade – Wielka Brytania
 • Mellisa Darmody – Irlandia
 • prof. Peter DeJong – USA
 • Helene Dellucci – Francja
 • Yvonne Dolan – USA
 • Evan George – Wielka Brytania
 • Michael Hjerth – Szwecja
 • dr Luc Isabeart – Belgia
 • Chris Iveson – Wielka Brytania
 • Aryeh Keshet-Baksht – Izrael
 • dr Josee Lamarre – Kanada
 • dr Alaisdair Macdonald – Wielka Brytania
 • Kerstin Mahlberg – Szwecja
 • prof. Gale Miller – USA
 • dr Scott Miller – USA
 • Harry Norman – Wielka Brytania
 • Plamen Panayotov – Bułgaria
 • Harvey Ratner – Wielka Brytania
 • prof. Wendel A. Ray – USA
 • Janine Ross – Wielka Brytania
 • Christina Saunders – Wielka Brytania
 • Gudrun Sickinger – Niemcy
 • dr Therese Steiner – Szwajcaria
 • dr Ferdinand Wolf – Austria

 

 

Przewiń do góry