Szkolenie ABC ogólnie

Nasz system szkolenia

Nasze podejście do szkolenia

To, czego uczymy – to Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Nasze podejście wynika z przekonania, że ucząc tak wymagającej metody, jaką jest SFBT, nie możemy pozwolić sobie na przekazywanie uczestnikom wyłącznie idei: „rób to, cokolwiek działa”.
SFBT jest metodą opartą na konkretnych zasadach i wartościach, nie jest w żadnym razie oparta na relatywizmie i całkowitej dowolności postępowania. Terapia ma służyć klientowi, pomagać mu – wiąże się zatem z odpowiedzialnością i wymaga świadomego oraz uważnego postępowania.

„Żeby improwizować – trzeba najpierw przećwiczyć wiele razy techniczne pasaże.” – jak powiedział Steve de Shazer.

Kiedy przyglądamy się koncertującemu muzykowi, zachwyca nas piękno granej przez niego muzyki. Nie widzimy tych godzin, które spędził
na powtarzaniu takich samych chwytów i dźwięków – podobnie, jak tysiące innych muzyków na całym świecie. To z tych samych dźwięków
i chwytów, wyuczonych na pamięć i przychodzących po czasie automatycznie, powstaje cudowny utwór, który zachwyca słuchaczy.
Nikt, kto chciałby uniknąć tego procesu w trakcie nauki, nie zostanie wirtuozem – nie ważne, jak wiele mówić będzie o nieskrępowanym tworzeniu muzyki lub wolności twórcy.

Steve de Shazer i Insoo Kim Berg stworzyli ten model pracy. Zanim można będzie stosować go z wirtuozerią – warto nauczyć się dobrze podstaw.

Inne, nie mniej ważne uzasadnienie naszego „tradycyjnego” podejścia do SFBT, wynika z faktu oparcia tej metody pracy przez jego twórców
na minimalistycznym stosunku do technik i zasadzie „nie zostawiania śladów” przez terapeutę w życiu klienta.

Możemy powiedzieć z dumą, że to my przenieśliśmy SFBT do Polski i stworzyliśmy podwaliny pod środowisko specjalistów, którzy posługują się tą metodą.

 

SFBT jest metodą opartą na konkretnych zasadach i wartościach, nie jest w żadnym razie oparta na relatywizmie i całkowitej dowolności postępowania.

Opis systemu szkolenia CTK

Z doświadczenia wiemy, że zgłaszające się do nas osoby chcą nauczyć się pracy w podejściu SFBT i zdobyć wiedzę potrzebną
do sprawnego posługiwania się jej technikami. To rozsądne podejście, bo profesjonalne stosowanie pomocy terapeutycznej wymaga
od terapeuty świadomego i odpowiedzialnego podejścia do tego, co i jak robi.
Z tego względu nasze szkolenie zawiera elementy edukacji przeplatane warsztatem. Każda część warsztatowa, ucząca stosowania konkretnej umiejętności wchodzącej w kanon podejścia, wsparta jest wyjaśnieniem dotyczącym zasad jej stosowania, uzasadnieniem kolejności użycia
w trakcie sesji, przykładami wariantów jego konstrukcji, etc. Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszych szkoleń prezentowali jak najwyższy poziom profesjonalizmu.

Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu prowadzić ma do zdobycia przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie tej metody pomagania.
Z tego względu, wypracowany przez nas i powielany przez inne ośrodki system szkolenia opiera się na nakładaniu nowych, rozszerzających
i pogłębiających umiejętności na kompetencje zdobyte podczas określonych etapów szkolenia.

Dla ułatwienia przyjęliśmy określone nazwy dla poszczególnych etapów szkolenia jako A, B lub C. Każdy z nich może być traktowany jako odrębny i wystarczający lub mogą być uznane za rozwijające wątki teoretyczne i praktyczne umiejętności – zależnie od celu przyjętego
przez uczestnika szkolenia.

Poziom A pozwala zdobyć umiejętności praktyczne oraz daje niezbędną wiedzę dotyczącą:

 • umiejscowienia metody SFBT pośród innych metod terapii i pomagania
 • założeń filozoficznych, leżących u podstaw SFBT
 • założeń metodologicznych dotyczących stosowania podejścia SFBT w kontakcie z klientem
 • rozwoju SFBT w trakcie jej dojrzewania, na świecie i w Polsce
 • kolejnych etapów w pracy z klientem
 • zasadniczych elementów pracy w podejściu, stosowanych w poszczególnych etapach – tzw. technik terapeutycznych
 • radzenia sobie w typowych sytuacjach trudnych w pracy z klientami

Poziom B pozwala zdobyć umiejętności praktyczne oraz daje niezbędną wiedzę dotyczącą:

 • pogłębienia wiedzy o umiejscowieniu metody SFBT pośród innych metod terapii i pomagania w zakresie określonych typów problemów zgłaszanych do terapii, jak np.:
  • ryzyko samobójstwa
  • problemy wychowawcze
  • zaburzenia z kręgu psychoz
  • zaburzenia depresyjne
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia kompulsywne
  • problemy z odżywianiem
  • uzależnienia
  • problemy wieku dorastania
 • typowych wyzwań, korzyści płynących z używania SFBT w pomaganiu klientom z takimi problemami
 • stosowania i dostosowywania klasycznych etapów sesji do pracy z klientem
 • dodatkowych technik terapeutycznych, przydatnych w pomaganiu klientom z określonym rodzajem problemu
 • radzenia sobie w typowych sytuacjach trudnych w pracy z klientami

Poziom C pozwala zdobyć umiejętności praktyczne oraz daje niezbędną wiedzę dotyczącą:

 • elementów trzech podejść psychoterapeutycznych, uznanych przez nas za komplementarne i których znajomość pomaga w praktyce SFBT
 • pogłębienia wiedzy o stosowaniu SFBT w odniesieniu do zagadnień klinicznych, spotykanych w pracy psychoterapeuty
 • zagadnień etycznych i pytań z zakresu metodologii nauki, które wiążą się z prowadzeniem psychoterapii
 • znaczenia, kontekstu i ograniczeń, które wiążą się z osobą psychoterapeuty oraz ich przezwyciężania i konstruktywnego używania
  w procesie psychoterapii
 • zagadnień dotyczących używania języka i komunikacji w psychoterapii
 • zagadnień używania wpływu społecznego w psychoterapii i kwestii etycznych z tym związanych
 • wiedzy dotyczącej kontekstu rozwojowego w procesie zmiany
 • doświadczenia praktycznego w pracy z zagadnieniami klinicznymi
 • stosowania i dostosowywania klasycznych etapów sesji do pracy z klientem
 • dodatkowych technik terapeutycznych, przydatnych w pomaganiu klientom z określonym rodzajem problemu
 • radzenia sobie w typowych sytuacjach trudnych w pracy klinicznej z klientami

Pozom B oraz C wsparte są oferowaną uczestnikom superwizją kliniczną i mentoringiem.
Poziom C odpowiada wymaganiom do podjęcia starań o uzyskanie uznawanej w Polsce kwalifikacji zawodowej do Certyfikatu Psychoterapeuty, zgodnie z zasadami NFZ i Polskiej Rady Psychoterapii.

Przewiń do góry