Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej SFBT

Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej SFBT

Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej SFBT składa się z trzech odrębnych modułów o różnym poziomie zaawansowania: Poziom A, Poziom B, Poziom C Studium Profesjonalnej Psychoterapii. Oferujemy możliwość nauki na wybranym poziomie.

Poziom A

Szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT. Praktyczne warsztaty wprowadzające etapami w znajomość metody SFBT. Szkolenie prowadzone przez zespół szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej.

Harmonogram:

4 zjazdy szkoleniowe (dwu- lub trzydniowe) w okresie 4 miesięcy. Praca w małej grupie do 15 osób w oparciu o przykłady z własnej praktyki.

Uczestnicy:

Dla osób świadczących pomoc psychologiczną w różnych obszarach (służbie zdrowia, oświacie, interwencji kryzysowe, pomocy społecznej, biznesie), które chcą poznać nową skuteczną metodę pomagania.

Cel szkolenia:

 • Całościowe poznanie metody SFBT na poziomie teoretycznym i praktycznym
 • Zrozumienie jak działa metoda SFBT, poznanie założeń metody, kluczowych technik, schematu pracy z klientem w metodzie SFBT
 • Poznanie własnych zasobów oraz zyskanie zdolności do rozpoznawania mocnych stron swoich klientów
 • Zdobycie umiejętności zamiany problemów klientów na cele do realizacji, tak aby jak najszybciej mógł poprawić swoją sytuację
 • Zdobycie praktycznej umiejętności i zdolności zastosowania metody poprzez ćwiczenie pracy z klientem

Po każdym zjeździe uczestnicy są przygotowywani do wykorzystywania w swej praktyce poznanych elementów metody.

Certyfikat:

Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Praktyka i dyplomu ukończenia szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT – poziom A.

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie: psychologia/pedagogika/medycyna/socjologia
 • Bieżąca praca w pomaganiu

Umowa -Regulamin szkolenia ABC

Klauzula informacyjna Klienci CTK szkolenie

Informacje dodatkowe:

Nowe terminy zajęć:

Szkolenie ABC – Łódź 2021 r. (rekrutacja zakończona)
Prowadzący: Mariola i Jacek Lelonkiewicz
29-30.01.2021
19-20.02.2021
26-27.03.2021
15-17.04.2021

Szkolenie ABC – Łódź, MAJ 2021 r. (rekrutacja zakończona)
Prowadzący: Mariola i Jacek Lelonkiewicz
07-08.05.2021
04-05.06.2021
10-11.09.2021
21-23.10.2021

Szkolenie ABC – Gdańsk
Prowadzący: Mariusz Wilk
17-18.09.2021
15-16.10.2021
19-20.11.2021
09-11.12.2021

Poziom B

Szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.
Praktyczne warsztaty uczące stosowania modelu SFBT w pracy terapeutycznej z różnymi grupami klientów i radzenia sobie z „trudnymi przypadkami”.
Szkolenie prowadzone przez superwizorów Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association EBTA i Solution Focused Brief Therapy Association SFBTA.

Harmonogram:

13 zjazdów szkoleniowych (w tym 10 dwudniowych warsztatów tematycznych i 3 dwudniowe superwizje) na przestrzeni ok.2,5 roku.
Praca w grupie 20+ osób w oparciu o wiedzę i doświadczenia praktyczne specjalistów stosujących model SFBT w różnych obszarach tematycznych (np. Terapia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, terapia dzieci i młodzieży, par i rodzin, zaburzeń odżywiania, uzależnień, etc.).

Uczestnicy:

Dla specjalistów świadczących pomoc psychologiczną w różnych obszarach (służbie zdrowia, oświacie, interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, biznesie), którzy chcą być terapeutami w podejściu Krótkoterminowym Skoncentrowanym na Rozwiązaniu i chcą udoskonalić warsztat pracy oraz poznać specyficzne zastosowania metody.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie zaawansowanej znajomości metody BSFT na poziomie teoretycznym i praktycznym
 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania metody w różnych obszarach tematycznych (np. terapia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, terapia dzieci i młodzieży, par i rodzin, zaburzeń odżywiania, uzależnień, praca z grupą i klientem „przymusowym”)
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy terapeutycznej w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu SFBT
 • Zwiększenie kompetencji własnych terapeuty, przydatnych w pracy z różnymi grupami klientów i „trudnymi przypadkami”
 • Poznanie technik specyficznych dla danego obszaru tematycznego
 • Wymiana doświadczeń i poznania systemów pracy terapeutycznej w innych krajach europejskich (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Finlandia, Belgia)

Certyfikat:

Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Terapeuty Krótkoterminowego oraz certyfikatu w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.

Wymagania:

 • Ukończony Poziom A (inne szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu mogą być uznane po uzupełnieniu różnic programowych, poprzez odbycie dodatkowej dwudniowej superwizji grupowej na Poziomie Zaawansowanym B – z aktywnym udziałem polegającym na prezentacji własnej pracy terapeutycznej w modelu SF)
 • Bieżąca praca z klientem

Umowa- Regulamin B

Klauzula informacyjna Klienci CTK szkolenie

Informacje dodatkowe:

  • Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych warsztatach tematycznych z Poziomu B na zasadach „wolnego strzelca” (bez konieczności ukończenia Poziomu A oraz bez konieczności uczestnictwa w pełnym programie szkolenia Poziomu B)
  • Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania trybu i czasu odbycia 10 warsztatów tematycznych i 3 superwizji niezbędnych do ukończenia szkolenia
  • Harmonogram szkolenia zaawansowanego w 2021- zapraszamy!

B 2021

Poziom C - Studium Profesjonalnej Psychoterapii

Szkolenie w zakresie psychoterapii w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu SFBT, behawioralno-poznawczym, Gestalt, terapii systemowej.
Studium Profesjonalnej Psychoterapii posiada status 4-letniej szkoły psychoterapii, zgodnie z wymaganiami Polskiej Rady Psychoterapii i NFZ.
Szkolenie jest prowadzone przez zespół szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association EBTA.

Harmonogram:

Szkolenie zawiera minimum 1200 godzin zajęć (w tym minimum 360 godzin stażu klinicznego, 150 godzin superwizji, 150 godzin zajęć treningowych, 100 godzin terapii własnej oraz zajęcia seminaryjno-warsztatowe) w okresie minimum 4 lat.
Praca w kilkuosobowych podgrupach i indywidualna na tle grupy w oparciu o metody prezentowane przez trenerów prowadzących szkolenie.

Uczestnicy:

Dla terapeutów świadczących pomoc psychologiczną w różnych obszarach (służbie zdrowia, oświacie, interwencji kryzysowej, pomocy społecznej), którzy chcą zdobyć umiejętności i potwierdzenie swoich kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Cel szkolenia:

  • Umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty dostosowanych do wymagań projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polskiej Rady Psychoterapii, a także do wymogów certyfikatu European Certificate of Psychotherapy przyznawanego przez European Association for Psychotherapy i Polską Federację Psychoterapii
  • Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty potwierdzającego kompetencje zawodowe. Zdobycie umiejętności prowadzenia psychoterapii w oparciu o podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu SFBT z wykorzystaniem innych nurtów psychoterapii (podejścia behawioralno-poznawczego, Gestalt, terapii systemowej)
  • Pogłębienie perspektywy pomagania poprzez terapię własną psychoterapeuty oraz staż kliniczny obejmujący pracę z pacjentami z różnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego
  • Doskonalenie warsztatu pracy terapeutycznej pod okiem superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association
  • Uzyskanie możliwości zatrudnienia na stanowisku psychoterapeuty w placówkach NFZ po drugim roku nauki
  • Wymiana doświadczeń i poznania systemów pracy terapeutycznej w innych krajach europejskich (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Finlandia, Belgia)

 

Certyfikat:

Szkolenie prowadzi do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty, po uprzednim zdaniu egzaminu certyfikacyjnego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Wymagania:

 • Ukończony Poziom A (dla osób, które ukończyły szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w innych ośrodkach, możliwe jest uznanie przez Komisję Rekrutacyjną maksymalnie 72 godzin szkolenia podstawowego w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i przyjęcie do udziału w SPP, po uzupełnianiu różnić programowych poprzez: pisemną wypowiedź na podane pytania dotyczące pacy terapeutycznej w modelu SF, aktywny udział polegający na przedstawieniu pracy terapeutycznej w modelu SF, w 2-dniowej superwizji grupowej)
 • Minimum 5-letni staż zawodowy w udzielaniu pomocy psychologicznej, po ukończeniu studiów kierunkowych
 • Stały kontakt terapeutyczny z klientem
 • Przyjęcie kandydata przez Komisję Rekrutacyjną odbywa się na podstawie wymaganego pakietu dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej