Studium Profesjonalnej Psychoterapii

więcej

O szkoleniu

Studium Profesjonalnej Psychoterapii to szkolenie w zakresie psychoterapii w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu SFBT, z zajęciami w podejściu behawioralno-poznawczym, Gestalt i terapii systemowej.

Studium Profesjonalnej Psychoterapii posiada status 4-letniej szkoły psychoterapii, zgodnie z wymaganiami Polskiej Rady Psychoterapii i NFZ.


Szkolenie jest prowadzone przez zespół szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association (EBTA).

Harmonogram:
Szkolenie zawiera minimum 1400 godzin zajęć (w tym minimum 360 godzin stażu klinicznego, 150 godzin superwizji, 150 godzin zajęć treningowych, 100 godzin terapii własnej oraz zajęcia seminaryjno-warsztatowe) w okresie minimum 4,5 lat.

Jest to praca w kilkuosobowych podgrupach i indywidualna na tle grupy, w oparciu o metody prezentowane przez trenerów prowadzących szkolenie.

Uczestnicy:
Studium przeznaczone jest dla terapeutów świadczących pomoc psychologiczną w różnych obszarach (służbie zdrowia, oświacie, interwencji kryzysowej, pomocy społecznej), którzy chcą zdobyć umiejętności i potwierdzić swoje kwalifikacje w zawodzie psychoterapeuty.

Cel szkolenia:

 • Umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty dostosowanych do wymagań projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polskiej Rady Psychoterapii, a także do wymogów certyfikatu European Certificate of Psychotherapy przyznawanego przez European Association for Psychotherapy i Polską Federację Psychoterapii
 • Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty potwierdzającego kompetencje zawodowe.
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia psychoterapii w oparciu o podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu SFBT z wykorzystaniem innych nurtów psychoterapii (podejścia behawioralno-poznawczego, Gestalt, terapii systemowej)
 • Pogłębienie perspektywy pomagania poprzez terapię własną psychoterapeuty oraz staż kliniczny, obejmujący pracę z pacjentami z różnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego
 • Doskonalenie warsztatu pracy terapeutycznej pod okiem superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association
 • Uzyskanie możliwości zatrudnienia na stanowisku psychoterapeuty w placówkach NFZ po drugim roku nauki
 • Wymiana doświadczeń i poznanie systemów pracy terapeutycznej w innych krajach europejskich (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Finlandia, Belgia, Francja)

Wymagania:

  • Ukończony Poziom A (dla osób, które ukończyły szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w innych ośrodkach, możliwe jest uznanie przez Komisję Rekrutacyjną maksymalnie 72 godzin szkolenia podstawowego w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i przyjęcie do udziału w SPP, po uzupełnieniu różnić programowych poprzez: pisemną wypowiedź na podane pytania dotyczące pracy terapeutycznej w modelu SF, aktywny udział polegający na przedstawieniu pracy terapeutycznej w modelu SF, w 2-dniowej superwizji grupowej)
  • Minimum 5-letni staż zawodowy w udzielaniu pomocy psychologicznej, po ukończeniu studiów kierunkowych
  • Stały kontakt terapeutyczny z klientem
  • Przyjęcie kandydata przez Komisję Rekrutacyjną odbywa się na podstawie wymaganego pakietu dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

REKRUTACJA DO STUDIUM PROFESJONALNEJ PSYCHOTERAPII SPP 9!

 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wchodzącej w życie z dniem 01.01.2024 r. oferujemy NOWE TERMINY rekrutacji do szkoły
oraz
możliwość rozpoczęcia 2,5 letniego szkolenia dla osób, które chciałyby wznowić studium po jego zawieszeniu.
 
Wymagania:
✅Ukończony Poziom A (dla osób, które ukończyły szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w innych ośrodkach, możliwe jest uznanie przez Komisję Rekrutacyjną maksymalnie 72 godzin szkolenia podstawowego w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i przyjęcie do udziału w SPP, po uzupełnieniu różnić programowych poprzez: pisemną wypowiedź na podane pytania dotyczące pracy terapeutycznej w modelu SF, aktywny udział polegający na przedstawieniu pracy terapeutycznej w modelu SF, w 2-dniowej superwizji grupowej)
✅Minimum 5-letni staż zawodowy w udzielaniu pomocy psychologicznej, po ukończeniu studiów kierunkowych
✅Stały kontakt terapeutyczny z klientem
✅Przyjęcie kandydata przez Komisję Rekrutacyjną odbywa się na podstawie wymaganego pakietu dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:

    – aktualne CV zawierające wszelkie zdobyte tytuły, ukończone warsztaty/kursy/szkolenia/itp.
    – dyplom ukończenia studiów magisterskich
    – dyplom ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu
    – skany dyplomów/zaświadczeń ze szkoleń, konferencji związanych z psychologią, pedagogiką, psychoterapią
    – aktualne zaświadczenie z miejsca pracy, potwierdzające pracę z klientem (w przypadku prowadzenia własnej działalności pomocowej, prosimy o przesłanie oświadczenia, w którym opisują Państwo daną działalność, zakres praktyki – oświadczenie musi posiadać pieczątkę oraz podpis)

Wymagane dokumenty do 2,5 letniego szkolenia:

Udokumentowanie aktualnej praktyki psychoterapeutycznej od czasu ostatniego kontaktu szkoleniowego w Centrum Terapii Krótkoterminowej poprzez:

 • Zaświadczenie zawierające ilość wszystkich sesji psychoterapeutycznych w skali miesiąca i/lub oświadczenie dotyczące wykorzystywania psychoterapii w prywatnym gabinecie,
 • Potwierdzenie członkowska w stowarzyszeniu PTPSR (oświadczenie, składki itp.)

 

Przewiń do góry