Jestem z Ciebie Dumny!

Czym jest

Metoda Jestem z Ciebie Dumny!

Profesjonaliści, którzy pracują z dziećmi i ich rodzicami często spotykają się z problemem jak zachęcić rodziców/opiekunów do pracy nad zmianą zachowania dziecka.

Niechętny lub roszczeniowy stosunek opiekunów budzi frustracje i poczucie zniechęcenia terapeutów. Wiemy przecież, że ich zaangażowanie i współpraca mogłaby uczynić przysłowiowy CUD.

Trudności wychowawcze rodziców nie wynikają z ich złej woli, a jedynie z niewłaściwych sposobów powodowania zmiany w zachowaniu dziecka. Ich niechęć do współpracy jest skutkiem zmęczenia i bezradności wobec fiaska dotychczas podejmowanych starań.

Jestem z Ciebie dumny! jest metodą uczenia rodziców postępowania z dziećmi, opartą na docenianiu ich mocnych stron i osiągnięć. Pomaga rodzicom wspierać dzieci w osiąganiu celów związanych ze zmianą zachowania i przeżywania emocji w relacjach z innymi.
Metoda Jestem z Ciebie Dumny! uczy rodziców, jak pomóc dziecku w rozwiązaniu nie tylko pojedynczego problemu, ale także jak radzić sobie w podobnymi sytuacjami w przyszłości.

Wychowanie nie kończy się przecież na tej jednej trudności.
A zatem – uczyńmy z nich naszych własnych sojuszników, a jednocześnie najlepszych pomocników dla ich własnych dzieci!

"Jestem z Ciebie dumny!" jest metodą szkolenia rodziców w postępowaniu z dziećmi opartym na docenianiu ich mocnych stron i osiągnięć.

Dzięki oparciu toku postępowania w pracy z dorosłymi na filozofii pomagania Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, metoda Jestem z Ciebie Dumny! wspiera pozytywne elementy doświadczenia wychowawczego dorosłego i uczy go, jak skutecznie pomagać dziecku pracować nad jego problemami i dojrzewać do samodzielnego życia.

Dzięki temu dorosły nie tylko pomaga dziecku poradzić sobie z problemem, ale także sam nabiera poczucia sprawstwa i wiary we własne kompetencje wychowawcze.

Metoda zawiera następujące sesje:

  • Jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany?
  • Jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania?
  • Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców?
  • Jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy?
  • Jak reagować na niepożądane zachowania?

       

Aby wziąć udział w szkoleniu kandydat musi spełniać podstawowe warunki kwalifikacyjne, tj.:

  • ukończone studia magisterskie: psychologia/pedagogika/medycyna/socjologia,
  • bieżąca praca terapeutyczna/pomocowa z dziećmi.

 

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia (do wypełnienia i podpisania),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich kierunkowych
  • zaświadczenie z miejsca pracy, w którym podejmują Państwo praktykę terapeutyczną/pomocową z dziećmi.

 

Przewiń do góry