Superwizje

Superwizje

Superwizja to pomoc w wykonywaniu psychoterapii, udzielana przez superwizora (doświadczonego psychoterapeutę), a polegająca na wspólnej analizie przypadków, procesu psychoterapii lub funkcjonowania psychoterapeuty w relacji terapeutycznej. Oferujemy superwizje konsultacyjne i szkoleniowe. Superwizje prowadzone są przez superwizorów Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów zrzeszonych w European Brief Therapy Association (EBTA).

Superwizje konsultacyjne

Superwizja konsultacyjna to w znaczniej mierze partnerska dyskusja na temat bieżącej praktyki superwizanta, pomocna w przezwyciężaniu trudności w pracy z klientem, poszerzaniu pomysłów na dalszą praktykę oraz rozwijaniu umiejętności własnych terapeuty. Oferujemy superwizje konsultacyjne dla indywidualnych psychoterapeutów oraz na zamówienie dla zespołów terapeutycznych.

Superwizje szkoleniowe

Superwizja podczas szkolenia dostarcza wskazówek, wsparcia, dotyczy omawiania etycznych aspektów pracy terapeutycznej oraz oceny rozwoju przyszłego psychoterapeuty. Prowadzimy superwizje szkoleniowe rekomendowane przez PTPSR, które dostępne są dla:

  • Absolwentów Poziomu A lub uczestników szkolenia z Poziomu B (superwizja grupowa, dwudniowa; tylko w zakresie Terapii Krótkoterminowej SFBT)
  • Uczestników szkolenia z Poziomu C Studium Profesjonalnej Psychoterapii (superwizja grupowa i indywidualna według programu kolejnych lat szkolenia)
  • Certyfikowanych psychoterapeutów (superwizja grupowa, jednodniowa – 8 godzin dydaktycznych)
  • Chętnych absolwentów szkolenia z Poziomów A i B oraz certyfikowanych psychoterapeutów PTPSR (superwizja indywidualna)