Programy do Pracy z Dziećmi

Programy do pracy z dziećmi

Szkolenie w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami/opiekunami, wykorzystujące elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT. Szkolenie integruje dwa programy: program do pracy z dziećmi „Dam Radę” (Kids Skills) oraz program do pracy z rodzicami/opiekunami „Jestem z Ciebie Dumny” (I’m Proud of You), opracowane przez dr. Bena Furmana z Helsinki Brief Therapy Institute. Szkolenie prowadzone przez Ambasadorów obydwu programów, trenerów Centrum Terapii Krótkoterminowej.

Poziom Praktyk

Harmonogram:

Jeden 3-dniowy warsztat, dotyczący umiejętności pracy z dziećmi oraz umiejętności pracy z ich rodzicami/opiekunami.
Praca w małej grupie do 15 osób w oparciu o ćwiczenie poszczególnych elementów obydwu programów.

Uczestnicy:

Dla osób pracujących z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami (świadczących usługi w placówkach oświatowych, opiekuńczych, specjalistycznej służbie zdrowia), które chcą poznać innowacyjne metody pomagania dzieciom i ich rodzicom/opiekunom oparte na podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu SFBT.

Cel szkolenia:

 • Całościowe poznanie unikalnej metody pracy z dziećmi, rodzicami/opiekunami, opartej na założeniach SFBT
 • Poznanie konkretnych kroków i działań przydatnych w pracy z trudnościami emocjonalnymi i problemami z zachowaniem u dzieci
 • Poznanie procedury służącej rozwijaniu umiejętności dzieci do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami
 • Poznanie procedury służącej uczeniu rodziców/opiekunów jak wspierać dzieci w pracy nad rozwojem umiejętności do samodzielnego radzenia sobie
 • Zdobycie zdolności do budowania u dzieci systemu wsparcia dla zdobywania potrzebnych im umiejętności
 • Nauczenie się metody nagradzania dziecka za postępy w pozytywnych zmianach – na co dzień i po zakończeniu pracy
 • Uzyskanie możliwości stosowania poznanych metod pracy w życiu zawodowym i rodzinnym
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania (Jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany? Jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania? Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców? Jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy? Jak reagować na niepożądane zachowania?)

Certyfikat:

Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Praktyka Polskiego Instytutu Programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”, umożliwiającym  szkolenie na poziomie Ambasadora do certyfikatu Helsinki Brief Therapy Institute .

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie uprawniające do pracy z dziećmi
 • Bieżąca praca z klientem

Informacje dodatkowe:

Termin najbliższych zajęć:

EDYCJA ONLINE
28-29.05.2021 (piątek, sobota)- I część
19-20.06.2021 (sobota, niedziela)- II część

Zapraszamy!

Poziom Ambasador

Harmonogram:

Część I: złożenie dwóch raportów z pracy metodą „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny” oraz ich konsultacja online.
Część II: jeden jednodniowy zjazd superwizyjny (8 godzin). Praca w małej grupie do 15 osób w oparciu o omawianie przykładów z praktyki z użyciem metod programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.

Uczestnicy:

Dla osób pracujących z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami (świadczących usługi w placówkach oświatowych, opiekuńczych, specjalistycznej służbie zdrowia), które chcą dzielić się znajomością metod z innymi profesjonalistami i mieć możliwość samodzielnego prowadzenia szkoleń w programach „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.

Cel szkolenia:

 • Możliwość stosowania poznanych metod pracy w życiu zawodowym i rodzinnym
 • Umiejętność dzielenia się znajomością metod z innymi profesjonalistami
 • Możliwość samodzielnego prowadzenia szkoleń w programach „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”

Certyfikat:

Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Ambasadora Polskiego Instytutu Programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.
Tytuł uprawnia do wystąpienia o certyfikat Ambasadora Helsinki Brief Therapy Institute i wpis na listę trenerów rekomendowanych przez fiński instytut do do prowadzenia w/w szkoleń na arenie międzynarodowej.

Wymagania:

 • Praktyka w zakresie metod „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”
 • Minimum pół roku pracy z użyciem obydwu metod
 • Złożenie dwóch pisemnych raportów z pracy: z pracy z dzieckiem według programu „Dam Radę” i z pracy z rodzicami/opiekunami według programu „Jestem z Ciebie Dumny”

Informacje dodatkowe:

Termin najbliższych zajęć dla osób, które chcą uzyskać kompetencje do prowadzenia szkoleń w metodzie:

27.11.2021r.

Zapraszamy!