Szkolenia

Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej SFBT

Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej SFBT przygotowuje do pomagania w oparciu o metodę SFBT. Szkolenie składa się z trzech odrębnych modułów o różnym poziomie zaawansowania: Poziom A, Poziom B, Poziom C Studium Profesjonalnej Psychoterapii. Oferujemy możliwość nauki na wybranym poziomie.

Programy do pracy z dziećmi

Szkolenie przygotowuje do pomagania dzieciom i ich opiekunom. Szkolenie integruje integruje dwa programy opracowane przez dr. Bena Furmana z Helsinki Brief Therapy Institute („Dam Radę” oraz „Jestem z Ciebie Dumny”).

Superwizje

Oferujemy superwizje konsultacyjne i szkoleniowe. Superwizje prowadzone są przez superwizorów Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów zrzeszonych w European Brief Therapy Association (EBTA).

Szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i budowania zespołu

Na zamówienia zespołów terapeutycznych (służba zdrowia, oświata, pomoc społeczna, sądownictwo) i pracowniczych w biznesie oferujemy szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i budowania zespołu.

Nasze szkolenia

Od 20 lat w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzimy systematyczne szkolenia w metodzie Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT. W naszej ofercie znajdują się szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem, psychoterapeutów, szkolenia do pracy z dziećmi, a także superwizje i szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i budowania zespołu.


Nasz system szkoleń jest rekomendowany przez International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), które zrzesza najwybitniejsze instytuty szkoleniowe w zakresie metody BSFT, a także przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Canadian Council for Professional Certification, Korzybski Institute International, Łódzkie Kuratorium Oświaty oraz Urząd Pracy.

Najbliższe szkolenia

[calendar id=”801″]

Zespół szkoleniowy

Nasi trenerzy są wybitnymi praktykami, którzy szkoląc przekazują swoje doświadczenia i warsztat wypracowany w codziennej pracy terapeutycznej. Jesteśmy certyfikowani przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), European Association of Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute International, Helsinki Brief Therapy Institute, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Ponadto ściśle współpracujemy ze specjalistami z Europy i Stanów Zjednoczonych, którzy prowadzą szkolenia zaawansowane.
Jacek Lelonkiewicz
Doświadczony praktyk psychoterapii, trener i szkoleniowiec.
Jacek Lelonkiewicz
Doświadczony praktyk psychoterapii, trener i szkoleniowiec.

Doświadczony praktyk psychoterapii, trener i szkoleniowiec. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), European Association of Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute International oraz Helsinki Brief Therapy Institute.

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Polska Federacja Psychoterapii), superwizor Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Korzybski Institute International).
Od 1986 aktywny jako szkoleniowiec – prowadzi szkolenia i superwizje w psychoterapii oraz coaching, treningi i warsztaty szkoleniowe w zakresie umiejętności miękkich dla biznesu. Od 1990 roku w swojej praktyce stosuje metodę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.

Swoje umiejętności zdobywał pod okiem twórców metody SFBT w Brief Family Therapy Center w Milwaukee, USA oraz liderów tego podejścia zrzeszonych w European Brief Thrapy Association. Jego zainteresowanie metodą SFBT zaowocowało wieloma prezentacjami, szkoleniami i warsztatami, w trakcie których popularyzował tę metodę w Polsce i za granicą. Wykształcił wielu polskich praktyków i trenerów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.

Wieloletni członek – a obecnie Prezydent – European Brief Therapy Association (EBTA), członek założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), European Association for Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), członek Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiej Rady Psychoterapii. W ramach wieloletniej współpracy z Radą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Radą ds. Rodziny przy Wojewodzie Łódzkim, współtworzył i realizował programy przeciwdziałania przemocy.

Współzałożyciel Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Mariola Lelonkiewicz
Psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, trener umiejętności psychologicznych.
Mariola Lelonkiewicz
Psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, trener umiejętności psychologicznych.

Psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, trener umiejętności psychologicznych. Certyfikowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), European Association of Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute International oraz Helsinki Brief Therapy Institute. Wyszkolona w systemie rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi warsztaty szkoleniowe, treningi umiejętności psychologicznych, a także superwizje zespołów i szkolenia w zakresie psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT. Jest Ambasadorem Helsinki Brief Therapy Institute w zakresie metod „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”, przeznaczonych dla pedagogów i psychologów pracujących w oświacie.

Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT nauczyła się bezpośrednio od twórców tego podejścia – Steve’a de Shazer’a i Insoo Kim Berg – i wspólnie z Jackiem Lelonkiewiczem sprowadziła te metodę do Polski. Ustawicznie weryfikuje swoją wiedzę i umiejętności w pracy terapeutycznej z pacjentem. Ponadto rozwija swoje kompetencje poprzez stałą współpracę z doświadczonymi praktykami z USA, Kanady i Europy Zachodniej. Prowadzi warsztaty i prezentuje swój dorobek na corocznych konferencjach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i European Brief Therapy Association.

Od 1998 roku współtworzy z Jackiem Lelonkiewiczem pierwszy w Polsce autorski program szkoleń w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT – Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej SFBT. Obecnie Dyrektor Merytoryczna d/s szkoleń Centrum Terapii Krótkoterminowej, odpowiadający za programy szkoleniowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

Współzałożycielka Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Beata Bednarek
Psychoterapeuta, psychopedagog i trener umiejętności miękkich.
Beata Bednarek
Psychoterapeuta, psychopedagog i trener umiejętności miękkich.

Psychoterapeuta, psychopedagog i trener umiejętności miękkich. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), terapeuta w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT i Ambasador Helsinki Brief Therapy Institute w zakresie metod „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”. Posiada tytuł specjalisty terapii pedagogicznej w obszarze pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT, wykorzystuje także elementy technik uważności.

W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi warsztaty w zakresie podwyższania umiejętności i kompetencji rodzicielskich, umacniania więzi z dzieckiem i wspierania w procesie wychowawczym w ramach programów „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), prezentujący swoje doświadczenia praktyczne na corocznych konferencjach Towarzystwa.

Iwona Czerwoniuk
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta BSFT. Ambasador metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.
Iwona Czerwoniuk
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta BSFT. Ambasador metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta BSFT. Ambasador metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”.

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Psychoterapii oraz Ośrodku Terapii Rodzin w Łodzi. W prywatnym gabinecie terapeutycznym prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin.

W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi warsztaty rozwojowe dla różnych grup zawodowych, szkolenia w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii i konsultacje szkoleniowe.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prezenter na konferencjach naukowych.

Mariusz Wilk
Terapeuta krótkoterminowy, pedagog, specjalista w zakresie przemocy domowej.
Mariusz Wilk
Terapeuta krótkoterminowy, pedagog, specjalista w zakresie przemocy domowej.

Terapeuta krótkoterminowy, pedagog, specjalista w zakresie przemocy domowej.

Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy, warsztaty umiejętnego pomagania, konsultacje i superwizje dla streetworkerów, pracowników socjalnych i innych. Pracuje również w obszarach związanych z biznesem, prowadząc konsultacje indywidualne oraz szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, zarządzania stresem, budowania zespołu. Od 2010 kieruje Centrum Treningu Umiejętności Społecznych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku.

W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi prowadzi treningi rozwojowe oraz interpersonalne w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), prezenter konferencji naukowych Towarzystwa. Członek Gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Współautor i autor poradników, podręczników i artykułów profesjonalnych (wydawanych m.in. przez wydawnictwa Wolters Kluwer i dr Joseph Raabe).

W zakresie szkoleń nawiązaliśmy współpracę ze znakomitymi szkoleniowcami i specjalistami
z Europy Zachodniej, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Izraela:
Marie Christine Cabie - Francja Brian Cade - Wielka Brytania Mellisa Darmody - Irlandia prof. Peter DeJong - USA Helene Dellucci - Francja Yvonne Dolan - USA dr Ben Furman - Finlandia Evan George - Wielka Brytania John Henden - Wielka Brytania Michael Hjerth - Szwecja dr Luc Isabeart - Belgia Chris Iveson - Wielka Brytania dr Frederike Jacobs - Wielka Brytania Aryeh Keshet-Baksht - Izrael dr Josee Lamarre - Kanada Brigitte Lavaoie - Kanada Geert Lefevere - Belgia dr Alaisdair Macdonald - Wielka Brytania Kerstin Mahlberg - Szwecja prof. Gale Miller - USA dr Scott Miller - USA Harry Norman - Wielka Brytania Plamen Panayotov - Bułgaria Harvey Ratner - Wielka Brytania prof. Wendel A. Ray - USA Janine Ross - Wielka Brytania Christina Saunders - Wielka Brytania dr Guy Shenan - Wielka Brytania Gudrun Sickinger - Niemcy dr Therese Steiner - Szwajcaria dr Peter Sundman - Finlandia dr Manfred Vogt - Niemcy John Wheeler - Wielka Brytania dr Ferdinand Wolf - Austria
z Polski:
dr Dominika Babińska Adam Haller Olga Haller dr Tomasz Głowik dr n. med. Ewa Murak-Kozanecka Marzenna Kucińska dr Joanna Łuczak Grażyna Płachcińska dr Leszek Putyński prof. Waldemar Świętochowski prof. Joanna Trzópek dr n. med. Piotr Wierzbiński prof. Piotr Glinkowski Danuta Suchecka-Zejden

Zakres szkoleń


 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu BSFT
 • psychoterapia
 • praca z dziećmi i rodzicami/opiekunami
 • superwizje
 • umiejętności miękkie i budowanie zespołu

Kogo szkolimy?


Szkolimy profesjonalistów udzielających pomocy psychologicznej w różnych obszarach:
 • służba zdrowia
 • oświata
 • interwencja kryzysowa
 • pomoc społeczna
 • biznes

Szkolenia na zamówienie


Prowadzimy także szkolenia na zamówienie:
 • dla zespołów terapeutycznych
 • dla klientów biznesowych i instytucji