Czytelnia

Zapraszamy do poczytania polecanych przez nas publikacji.
Znajdziecie tutaj artykuły, doniesienia, fragmenty książek, etc. Zapraszamy!

Krótki artykuł autorstwa Steve de Shazera (2005), udostępniony ze zbiorów South Dacota State University
Dont Think but Observe

Fragment przygotowywanej do druku książki „Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania” (red. dr A. Gulczyńska i mgr. I.Rotberg) autorstwa J. Lelonkiewicza
Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Pomaganie rodzinom i parom. I nie tylko.

Wyniki badań zespołu Jaseema Koorankota (Indie) dotyczące porównania rezultatów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i terapii skoncentrowanej na problemie w pomiarach neuropsychologicznych i neurofizjologicznych
Report of EBTA 2016 Research Grant by Jaseem