Czytelnia

Zapraszamy do poczytania polecanych przez nas publikacji.
Znajdziecie tutaj artykuły, doniesienia, fragmenty książek, etc. Zapraszamy!

 • Krótki artykuł autorstwa Steve de Shazera (2005), udostępniony ze zbiorów South Dacota State University
  Dont Think but Observe

 

 • Rozdz. 11 pt. : Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Pomaganie rodzinom i parom. I nie tylko, autorstwa J. Lelnkiewicza w książce „Ponowoczesne modele pomagania”, A. Gulczyńska, I. Rotberg (red)- osoby zainteresowane treściami prosimy o kontakt z autorem,

 

 • Wyniki badań zespołu Jaseema Koorankota (Indie) dotyczące porównania rezultatów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i terapii skoncentrowanej na problemie w pomiarach neuropsychologicznych i neurofizjologicznych
  Report of EBTA 2016 Research Grant by Jaseem

 

 • Fragment rozdziału przygotowany przez Jacka Lelonkiewicza do książki pod red. l. Isebaerta (Korzybski Instituut)na temat stosowania w Terapii BSFT zadań terapeutycznych
  Zadania terapeutyczne w BSFT- część I

Całość artykułu  – Zadania terapeutyczne w BSFT 

 

 • Artykuł opublikowany w Nowinach Psychologicznych – Wywiad M. i J. Lelonkiewicz ze Stevem de Shazerem w czasie jego pobytu na zajęciach w Łodzi
  Wywiad -ze-stevem2

 

 • Artykuł opublikowany w Świecie problemów dotyczący pracy z klientami uzależnionymi pt.: Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu BSFT w praktyce leczenia uzależnień, autorstwa J. Lelonkiewicza
  Artykuł dla Świata Problemów

 

 • Rozdział na temat idei pracy krótkoterminowej w BSFT, opublikowany w książce Making Waves: Solution-Focused practice in Europe, Sofia 2018, autorstwa J. Lelonkiewicza
  Is-it-really-that-simple-send.pdf

 

 

 • Artykuł  pt.: Co musi umieć skuteczny psychoterapeuta SFBT? wydany ramach publikacji As If. Brief Contributions to Brief Therapy, ed. A.Leonardi, F. Wolf, S. Scavelli, Fundazione Fraceschi Onlus, Florencja 2019
  EBTA 2019 rozdział

 

 

 

 

 • Artykuł autorstwa F Wolfa, pt.: Jak gdyby… użyteczny wyznacznik ukazywania perspektywy za pomocą fikcyjnych wyobrażeń w SFBT (Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniu) oraz w innych obszarach
  Jak gdyby – Ferdinand Wolf