Czytelnia

Zapraszamy do poczytania polecanych przez nas publikacji.
Znajdziecie tutaj artykuły, doniesienia, fragmenty książek, etc. Zapraszamy!

Krótki artykuł autorstwa Steve de Shazera (2005), udostępniony ze zbiorów South Dacota State University
Dont Think but Observe

Fragment przygotowywanej do druku książki „Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania” (red. dr A. Gulczyńska i mgr. I.Rotberg) autorstwa J. Lelonkiewicza
Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Pomaganie rodzinom i parom. I nie tylko.

Wyniki badań zespołu Jaseema Koorankota (Indie) dotyczące porównania rezultatów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i terapii skoncentrowanej na problemie w pomiarach neuropsychologicznych i neurofizjologicznych
Report of EBTA 2016 Research Grant by Jaseem

Fragment rozdziału przygotowany przez Jacka Lelonkiewicza do książki pod red. l. Isebaerta (Korzybski Instituut)na temat stosowania w Terapii BSFT zadań terapeutycznych
Zadania terapeutyczne w BSFT- część I

Artykuł opublikowany w Nowinach Psychologicznych – Wywiad ze Stevem de Shazerem w czasie jego pobytu na zajęciach w Łodzi
Wywiad -ze-stevem2

Artykuł opublikowany w Świecie problemów dotyczacy pracy z klientami uzaleznionymi
Artykuł dla Świata Problemów

Rozdział na temat idei pracy krótkoterminowej w BSFT, opublikowany w książce Making Waves: Solution-Focused practice in Europe, Sofia 2018.
Is-it-really-that-simple-send.pdf

Konformizm w zastosowaniu do psychoterapeutów – nie wspominając licznie zgromadzonych urzędników
Zastosowanie konformizmu do psychoterapeutów

Prowokacyjnie – czemu by odrzucać pokusę podawania leków w każdym kłopocie? Tabletka na niedostatki tego świata…
Bieda.pdf